Cart 0
Compare 0 Wishlist 0
My Account
Menu
Our address: 02096, Ukraine, Kyiv, Simferopolska Str, 13a
02096, Ukraine, Kyiv, Simferopolska Str, 13a
Monday - Friday from 9.30 to 18.00
Saturday, Sunday weekend
Consulting, receiving orders by phone
and e-mail - a week from 9.00 to 20.00
Our e-mail: mail@elvis.com.ua

Public offer contract

            За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, назви, описи, зображення яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту «Системи безпеки та зв’язку» https://www.elvis.com.ua/.
            Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/ та Покупці при придбанні Товарів, назви, описи, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/  у відповідному розділі кнопки “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ” (“ЗАМОВИТИ”), означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови Договору.
1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ” ” (“ЗАМОВИТИ”), яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.
«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті одо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.
«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/ розміщена пропозиція Продавця.
Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/ - інтернет-магазин Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://www.elvis.com.ua/ та мають намір придбати той чи інший Товар.
«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, які є власниками чи розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/ мають намір його продати за єдиними погодженими правилами, викладеними в даному Договорі.
«Замовлення» - належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.
«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.
«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Товар і сплатити за нього кошти.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.
4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
4.1. Продавець зобов’язаний:
4.1.1. Виконувати умови даного Договору;
4.1.2. Виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
4.1.3. Передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;
4.1.4. Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі;
4.1.5. Повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному Договорі.
4.2. Продавець має право:
4.2.1. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
4.2.2. Відмовитися від передання Замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ
5.1. Покупець зобов’язаний:
5.1.1. Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
5.1.2. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/
5.1.3. При отриманні Товару у особи (перевізника), що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.
5.2. Покупець має право:
5.2.1. Оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/;
5.2.2. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
5.2.3. Па інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/ шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “До кошика” (“Швидке замовлення”, “Купити в один клік”), або зробивши Замовлення по електронній пошті, чи за номерами телефонів, а також за домомогою месенджерів Viber та Telegram, вказаними в розділі контактів Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/.
6.2. Строк формування відповіді на Замовлення Продавцем складає до 2 робочих днів з моменту його оформлення Покупцем. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з початку першого після вихідного (святкового) робочого дня.
6.3. При оформленні замовлення на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/ Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
6.3.1. Прізвище, ім'я Покупця;
6.3.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка має відбуватися до адреси Покупця) або назву та дані про відділення (склад) перевізника у відповідному населеному пункті (якщо доставка має відбуватися Компанією-перевізником);
6.3.3. Контактний телефон.
 6.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.
6.4. При оформленні замовлення на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/ Покупець вказує найменування, кількість, артикул (код Товару), ціну обраного Покупцем Товару (вказуються в кошику Покупця на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/).
 6.5. Якщо для будь-якої із Сторін Договору необхідна додаткова інформація, вона має право запитати її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товару на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/.
 6.6. При оформленні Замовлення через оператора Продавця (тобто телефоном, через месенджери, електронної поштою тощо - п. 6.1. цього Договору) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 6.3 – 6.4. цього Договору, а також ознайомитися з даним Договором.
7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору. Всі ціни на Товари та послуги вказані на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/ у гривнях з урахуванням ПДВ.
7.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:
1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку на оплату, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку на оплату в розмірі 100% передплати).
2) при отриманні Замовлення в визначеному Покупцем відділенні Компанії-перевізника на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення Товару.
3) Платіжною карткою наступного типу:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Mastercard Electronic
  • Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ” (“ЗАМОВИТИ”, “Купити в один клік”) означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.
8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
8.1. Покупець отримує Товар за допомогою служби доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці «Доставка та оплата» Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/.
8.2. При доставці Товарів по території України чи на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками). Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.
8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані і якості.
8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причини, при доставці кур´єром Компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на e-mail: mail@elvis.com.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.
Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.
4.3. Вартість Товару, яка вказана на Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/ не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю Компанією-перевізником. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів Компаній-перевізників безпосередньо обраній ним Компанії-перевізнику. Проте з урахуванням вартості замовлення, габаритів та ваги Товару Продавець може за свій кошт організувати доставку Товару Покупцю згідно правил, розміщених на сторінці «Доставка та оплата» Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/ через Компанію-перевізника «Нова пошта».
9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, він інформує про це Продавця відповідно до розділу Сайту «Обмін та повернення» з урахуванням правил та умов Компанії-перевізника або кур’єра, які діють на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Товару.

9.3. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) робочого дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму «Повернення товару» на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/.

9.4. Повернення коштів за товар належної якості відбувається протягом 7 днів після отримання Продавцем Товару від Покупця, який той повертає, та оригіналу заяви Покупця про повернення Товару та коштів  за Товар. Заява Покупця про повернення Товару та коштів за Товар складається в довільній формі, але може бути використаний «Зразок заяви на повернення коштів». Заява Покупця може бути надана як в електронному вигляді на електронну пошту mail@elvis.com.ua, в програму MeDoc, веб-сервіс СОТА та ВЧАСНО з накладанням електронного цифрового підпису згідно з вимогами чинного законодавства України, так і в паперовому вигляді на поштову адресу Продавця, вказану у платіжному та/або розрахунковому документі.
9.5. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.
9.6. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується. 
9.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару. 
9.8. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
9.9. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним та українським законодавством.
10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.
10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.
11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.
11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.
Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.
12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
12.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень тощо).
12.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець може надсилати Покупцю листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в реєстраційних даних телефонний номер.
12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
12.4. У випадку небажання отримувати інформаційну розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
12.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.
12.6. Продавець має право вносити будь-які зміни до Договору в односторонньому порядку та на власний розсуд, шляхом опублікування таких змін у відповідному розділі на Веб-сайту https://www.elvis.com.ua/.
12.7. Продавець забороняє реєстрацію на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/ громадянам російської федерації та республіки білорусь, не приймає та не виконує від таких осіб Замовлення, згідно з вимогами чинного законодавства України.
12.8. Договір не набуває чинності з моменту натискання кнопки “Купити в один клік”, оскільки при натисканні кнопки “Купити в один клік” не має інтерфейсу згоди  Покупця з умовами даного Договору та Покупець не надає при цьому інформації згідно з п. п. 6.3. та 6.4., відповідно при отриманні Продавцем відповідного повідомлення він повинен уточнити у Покупця ці дані, тому Договір у такому випадку вступає в силу тільки після уточнення цих даних.
12.9. Якщо Покупець знайшов у Договорі пункт, що не відповідає чинному законодавству, то  він може звернутися до Продавця та попросити змінити або зовсім прибрати такий пункт з Договору. У разі виключання за згодою Сторін такого пункту з Договору чи втрати його чинності – всі інші положення та пункти Договору залишаються в силі та Договір продовжує діяти.
13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
13.1. Строк дії цього Договору – до повного виконання зобов’язань, узятих на себе Сторонами згідно з положеннями цього Договору. 
14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
14.1.Реквізити Продавця
14.1.1. Веб-сайт https://www.elvis.com.ua/
14.1.2. Зв’язок з Продавцем: https://www.elvis.com.ua/contact-us/
 14.2. Реквізити Покупця
14.2.1. Реквізити Покупця зазначаються Покупцем при оформленні Замовлення та/або реєстрації на Веб-сайті https://www.elvis.com.ua/.
14.2.2. Уся інформація, яку отримає Продавець унаслідок користування Веб-сайтом https://www.elvis.com.ua/ Попупцем, може бути використана ним як інформація, що так чи інакше ідентифікує Покупця й належить до його реквізитів як Сторони цього Договору.